"Ό,τι δε μετριέται, δε βελτιώνεται."

"Υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας και ισχυρής τεχνογνωσίας."

"Νέες τεχνολογίες, νέα μέσα, νέες μεθοδολογίες"

Palmos Analysis | Εταιρεία Ερευνών & Δημοσκοπήσεων


Η Palmos Analysis ιδρύθηκε το 2007 με  όραμα την εισαγωγή της καινοτομίας και την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών στο χώρο της έρευνας αγοράς, των δημοσκοπήσεων, της επικοινωνίας και της διαμόρφωσης επιχειρησιακής στρατηγικής.

Οι δραστηριότητές της συνίστανται ενδεικτικά στην παροχή των κάτωθι υπηρεσιών:

  • Έρευνες Αγοράς και Δημοσκοπήσεις κάθε είδους.
  • Σχεδιασμός & υλοποίηση Επικοινωνιακής Στρατηγικής/ Διαφημιστικών ενεργειών.
  • Υπηρεσίες εκπόνησης και υλοποίησης Marketing & Action Plans.
  • Ανάπτυξη & υλοποίηση Web Based καινοτόμων εφαρμογών.
  • Ανάπτυξη ιστοσελίδων και διαδικτυακών τόπων.

Γνωρίστε μας

Το πιο πολύτιμο κεφαλαίο μιας επιχείρησης είναι οι άνθρωποί της. Πάγια πολιτική μας είναι η επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό που αποτελεί τον προωθητικό βραχίονα στην πετυχημένη εξελεγκτική μας πορεία. Το προσωπικό μας διακρίνεται για την επιστημονική του επάρκεια, την εξειδικευμένη εμπειρία, τη δημιουργική σκέψη και την πελατοκεντρική του αντίληψη

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Πανελλαδική Έρευνα για το TVXS.gr – Απρίλιος 2018


H Palmos Analysis διενήργησε πανελλαδική έρευνα για την ενημερωτική ιστοσελίδα tvxs.gr, με ερωτήματα για την πολιτική επικαιρότητα και την καταγραφή των εκλογικών τάσεων. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με τηλεφωνικές συνεντεύξεις το διάστημα από 11 Απριλίου 2018 έως 17 Απριλίου 2018 σε αντιπροσωπευτικό δείγμα 1.009 ατόμων άνω των 17 ετών με δικαίωμα ψήφου.