Κλάδοι

"Διαφορετικές ανάγκες, εξειδικευμένες λύσεις"


"Προσθέτουμε υπεραξία στο περιεχόμενο
Ενισχύουμε τη διείσδυση των ΜΜΕ στα κοινά - στόχους"

"Ανάλυση - Χάραξη Στρατηγικής - Αποτελέσματα"

"Καθοδήγηση με σύγχρονα εργαλεία - Υλοποίηση σύνθετων έργων και υπηρεσιών"

"Διερεύνηση των τάσεων της αγοράς, εξειδικευμένες υπηρεσίες ερευνών στο καταναλωτικό κοινό και τους επαγγελματίες υγείας"

"Εξειδικευμένες έρευνες πεδίου σε μαθητές, σπουδαστές και γονείς. Εφαρμογές διαδικτύου που μεταμορφώνουν το Εκπαιδευτήριο"

"Πρόβλεψη διείσδυσης - Αξιολόγηση αποτελεσμάτων"

"Ποιοτικές και Ποσοτικές κλαδικές έρευνες - μελέτες"