Φορείς– Οργανισμοί (Δημόσιου & Ιδιωτικού Τομέα)

"Καθοδήγηση με σύγχρονα εργαλεία - Υλοποίηση σύνθετων έργων και υπηρεσιών"

Οι δημόσιοι και οι ιδιωτικοί φορείς & οργανισμοί σταδιακά τείνουν να προσομοιάσουν ολοένα και περισσότερο όσον αφορά τον τρόπο οργάνωσης, τις μεθόδους και τις διαδικασίες που χρησιμοποιούν.

Η Palmos Analysis, με την τεχνογνωσία και την εμπειρία που τη συνοδεύει, συμμετέχει ενεργά και προφέρει ποικίλες υπηρεσίες που στόχο έχουν την αποτελεσματική τους διαχείριση και λειτουργία. Κάθε ανάγκη, αντιμετωπίζεται μοναδικά, με βάση τις ιδιαιτερότητες και τα λοιπά δεδομένα που χαρακτηρίζουν κάθε Φορέα και Οργανισμό, προσφέροντας έργο που διακρίνεται για την αρτιότητα και το υψηλό ποιοτικό τους επίπεδο.

Το συγκριτικό μας πλεονέκτημα βασίζεται στην καθετοποιημένη παροχή υπηρεσιών που ξεκινούν από τη διεξαγωγή κάθε είδους έρευνας (ποσοτικής, ποιοτικής, διαδικτυακής κτλ.), μέχρι εκπόνηση εξειδικευμένων μελετών και ad hoc καινοτόμες εφαρμογές λογισμικού που καλύπτουν ένα ευρύ πεδίο ενδιαφερόντων, όπως π.χ. tourism barometer και Σχεδιασμός Επικοινωνιακής Στρατηγικής (για ΟΤΑ Α΄& Β΄ Βαθμού), διαδικτυακή διαδραστική διαχείριση προβλημάτων δήμων, διαδικτυακή διαχείριση παιδικών Σταθμών (Δημόσιων και Ιδιωτικών) κ.ά.

Δημοσκοπήσεις – Έρευνα αγοράς

Τα στελέχη μας, σε στενή συνεργασία με έμπειρους επιστημονικούς συνεργάτες διαφόρων ειδικοτήτων, παρέχουν προσαρμοσμένες υπηρεσίες έρευνας αγοράς και δημοσκοπήσεων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κάθε πελάτη και κάθε έργου.

ΜΑΘΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΠΟΥ ΚΑΝΟΥΜΕ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

Συμβουλευτική

Οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν καθοδήγηση και συμβουλές για την έναρξη μιας μικρής επιχείρησης, δημιουργία σχεδίων μάρκετινγκ και επιχειρηματικών σχεδίων, ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης επιχειρήσεων και ανταγωνισμού, ανάλυση SWOT και εκπόνηση μελετών βιωσιμότητας και ανάπτυξης.

ΜΑΘΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΜΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η Διοίκηση του ΕΒΕΘ, προσανατολισμένη σταθερά στην καταγραφή, την ανάδειξη και την επίλυση των προβλημάτων των επιχειρήσεων – μελών του, υιοθέτησε από το 2007 την ηλεκτρονική πλατφόρμα PrimoQ για την άμεση και έγκυρη διενέργεια ερευνών και δημοσκοπήσεων μεταξύ των μελών του.

Digital

Η Palmos Analysis διαθέτει πολυετή εμπειρία στην κατασκευή και συντήρηση Ιστοσελίδων και web εφαρμογών. Η εξειδικευμένη ομάδα των συνεργατών της μπορεί να καλύψει οποιαδήποτε διαδικτυακή σας ανάγκη, όπως κατασκευή Ιστοσελίδων, σχεδιασμό και κατασκευή Web Εφαρμογών, κατασκευή Eshop (Ηλεκτρονικό Κατάστημα).

ΜΑΘΕΤΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΥΜΕ

Επικοινωνία

Ο Σχεδιασμός μιας επικοινωνιακής στρατηγικής είναι μια διαδικασία που ούτε εύκολη, ούτε αυτο­νό­ητη είναι. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να τεθούν πρωτίστως τα βασικά συστατικά που πρέπει να διαθέτει ένα ολοκληρωμένο “μίγμα” πο­λιτικής επικοινωνίας & δημοσίων σχέσεων (PR), προ­σαρ­μο­σμένο πάντα στις ιδιαίτερες ανάγκες και χαρακτηριστικά πολιτικών προσώπων, τοπικών αρχόντων, επιχειρηματικών μονάδων, φορέων και οργανισμών, ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.

ΜΑΘΕΤΕ ΤΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Το “Tuitor” είναι αποκλειστικό δημιούργημα της Palmos Analysis και προέκυψε από την ανάγκη των Φροντιστηρίων Μέσης Εκπαίδευσης να υιοθετήσουν νέες, καινοτόμες και πρωτοπόρες ιδέες για τη λειτουργία τους. Έτσι, το τμήμα IT της εταιρείας, κατασκεύασε μία διαδικτυακή “πλατ­φόρμα” με στόχο την αποτελεσματική τους διαχείριση, τη βελτίω­ση των διαύλων επικοινωνίας, με γονείς και μαθητές, στοχεύοντας κυρίως στη μείωση των λειτουργικών τους εξόδων.

Ενδιαφέρεστε για τη δουλειά μας;

Πανελλαδική πολιτική έρευνα: TVXS.GR ΜΑΡΤΙΟΣ 2017

Η Palmos Analysis διενήργησε πανελλαδική πολιτική έρευνα για λογαριασμό του TVXS.GR. Η έρευνα διενεργήθηκε με τηλεφωνικές συνεντεύξεις το χρονικό διάστημα 23-30 Μαρτίου 2017. Η έρευνα περιλαμβάνει στοιχεία σχετικά με τις απόψεις των πολιτών για τη διαπραγμάτευση, τη σχέση Ελλάδας – Ευρώπης, τη σχέση Κράτους – Εκκλησίας, το κλείσιμο ΜΜΕ, καθώς και πρόθεση ψήφου, συσπειρώσεις και μετακινήσεις ψηφοφόρων και εκτίμηση της εκλογικής επιρροής των κομμάτων.

Ενδιαφέρεστε για τη δουλειά μας;

Κομματικοί Οργανισμοί –
Πολιτικά πρόσωπα

“Ανάλυση – Χάραξη Στρατηγικής – Αποτελέσματα”

Medical services

“Διερεύνηση των τάσεων της αγοράς, εξειδικευμένες υπηρεσίες ερευνών στο καταναλωτικό κοινό και τους επαγγελματίες υγείας”