Εκπαίδευση

"Εξειδικευμένες έρευνες πεδίου σε μαθητές, σπουδαστές και γονείς, Εφαρμογές διαδικτύου που μεταμορφώνουν το εκπαιδευτήριο"

Το τρίπτυχο κράτος– σχολείο –οικογένεια αποτελεί μια δυναμική διαδικασία με αναπτυξιακό χαρακτήρα που αντανακλά τις εκάστοτε κοινωνικές, πολιτικές, οικονομικές συνθήκες. Οι αντιλήψεις και αξίες που καθορίζουν τους ρόλους, τις αλληλεπιδράσεις και τους στόχους των τριών αυτών πλαισίων αναφορικά με την εκπαίδευση του παιδιού, καθορίζουν το πλαίσιο της μεταξύ τους σύγκλισης, δίνοντας διαφορετικό κάθε φορά νόημα και περιεχόμενο στον όρο συνεργασία. Διάφορες προσεγγίσεις, άλλες με περισσότερο θεωρητικό προσανατολισμό και άλλες με μεγαλύτερη εμπειρική ισχύ και τεκμηρίωση, έχουν κατά καιρούς προταθεί επιχειρώντας να αποτυπώσουν και να κωδικοποιήσουν τις διαστάσεις, τα επίπεδα και τις μορφές που μπορεί να πάρει αυτή η συνεργασία.

Η Palmos Analysis, συμμετέχει ενεργά σε όλη αυτή τη διαδικασία επιχειρώντας, μέσω στοχευμένων ενεργειών και ερευνητικών προσεγγίσεων, να αποτυπώνει και να καταγράφει στάσεις και απόψεις του κοινού (γονέων, μαθητών/σπουδαστών, εκπαιδευτικών κτλ.), προκειμένου να προσδιορίζει το μέγεθος και τις διαστάσεις της αγοράς στο χώρο της εκπαίδευσης (ιδιωτικής και δημόσιας) και συνακόλουθα, τις προοπτικές που διαγράφονται.

Το συγκριτικό μας πλεονέκτημα βασίζεται στην καθετοποιημένη παροχή υπηρεσιών που ξεκινούν από τη διεξαγωγή κάθε είδους έρευνας (ποσοτικής, ποιοτικής, διαδικτυακής κτλ.), μέχρι εκπόνηση εξειδικευμένων μελετών και ad hoc καινοτόμες εφαρμογές λογισμικού που καλύπτουν ένα ευρύ πεδίο ενδιαφερόντων, όπως π.χ. το “TUITOR”, μια καινοτόμα διαδικτυακή εφαρμογή που εξυπηρετεί και καλύπτει ανάγκες για κάθε Εκπαιδευτήριο.

Δημοσκοπήσεις – Έρευνα αγοράς

Τα στελέχη μας, σε στενή συνεργασία με έμπειρους επιστημονικούς συνεργάτες διαφόρων ειδικοτήτων, παρέχουν προσαρμοσμένες υπηρεσίες έρευνας αγοράς και δημοσκοπήσεων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κάθε πελάτη και κάθε έργου.

ΜΑΘΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΠΟΥ ΚΑΝΟΥΜΕ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

Συμβουλευτική

Οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν καθοδήγηση και συμβουλές για την έναρξη μιας μικρής επιχείρησης, δημιουργία σχεδίων μάρκετινγκ και επιχειρηματικών σχεδίων, ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης επιχειρήσεων και ανταγωνισμού, ανάλυση SWOT και εκπόνηση μελετών βιωσιμότητας και ανάπτυξης.

ΜΑΘΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΜΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Στο πλαίσιο του διακρατικού Έργου “ESPY” (Experimentation on Social Policy for Youth) στο οποίο συμμετέχει ως εταίρος η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, παρουσιάστηκαν τα βασικά συμπεράσματα από ποιοτικές έρευνες που διεξήχθησαν στο πλαίσιο του ίδιου έργου σε εκπαιδευτικούς και εκπροσώπους φορέων που εμπλέκονται σε θέματα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κατάρτισης και απασχόλησης στην περιοχή της ΠΑΜΘ.

Digital

Η Palmos Analysis διαθέτει πολυετή εμπειρία στην κατασκευή και συντήρηση Ιστοσελίδων και web εφαρμογών. Η εξειδικευμένη ομάδα των συνεργατών της μπορεί να καλύψει οποιαδήποτε διαδικτυακή σας ανάγκη, όπως κατασκευή Ιστοσελίδων, σχεδιασμό και κατασκευή Web Εφαρμογών, κατασκευή Eshop (Ηλεκτρονικό Κατάστημα).

ΜΑΘΕΤΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΥΜΕ

Επικοινωνία

Ο Σχεδιασμός μιας επικοινωνιακής στρατηγικής είναι μια διαδικασία που ούτε εύκολη, ούτε αυτο­νό­ητη είναι. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να τεθούν πρωτίστως τα βασικά συστατικά που πρέπει να διαθέτει ένα ολοκληρωμένο “μίγμα” πο­λιτικής επικοινωνίας & δημοσίων σχέσεων (PR), προ­σαρ­μο­σμένο πάντα στις ιδιαίτερες ανάγκες και χαρακτηριστικά πολιτικών προσώπων, τοπικών αρχόντων, επιχειρηματικών μονάδων, φορέων και οργανισμών, ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.

ΜΑΘΕΤΕ ΤΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Το “Tuitor” είναι αποκλειστικό δημιούργημα της Palmos Analysis και προέκυψε από την ανάγκη των Φροντιστηρίων Μέσης Εκπαίδευσης να υιοθετήσουν νέες, καινοτόμες και πρωτοπόρες ιδέες για τη λειτουργία τους. Έτσι, το τμήμα IT της εταιρείας, κατασκεύασε μία διαδικτυακή “πλατ­φόρμα” με στόχο την αποτελεσματική τους διαχείριση, τη βελτίω­ση των διαύλων επικοινωνίας, με γονείς και μαθητές, στοχεύοντας κυρίως στη μείωση των λειτουργικών τους εξόδων.

YouTube - Tuitor

TUITOR

Web Εφαρμογή

Ενδιαφέρεστε για τη δουλειά μας;

Οι πελάτες μας


Πανελλαδική πολιτική έρευνα: TVXS.GR ΜΑΡΤΙΟΣ 2017

Η Palmos Analysis διενήργησε πανελλαδική πολιτική έρευνα για λογαριασμό του TVXS.GR. Η έρευνα διενεργήθηκε με τηλεφωνικές συνεντεύξεις το χρονικό διάστημα 23-30 Μαρτίου 2017. Η έρευνα περιλαμβάνει στοιχεία σχετικά με τις απόψεις των πολιτών για τη διαπραγμάτευση, τη σχέση Ελλάδας – Ευρώπης, τη σχέση Κράτους – Εκκλησίας, το κλείσιμο ΜΜΕ, καθώς και πρόθεση ψήφου, συσπειρώσεις και μετακινήσεις ψηφοφόρων και εκτίμηση της εκλογικής επιρροής των κομμάτων.

Ενδιαφέρεστε για τη δουλειά μας;

Medical services

“Διερεύνηση των τάσεων της αγοράς, εξειδικευμένες υπηρεσίες ερευνών στο καταναλωτικό κοινό και τους επαγγελματίες υγείας”

Advertising

“Πρόβλεψη διείσδυσης – Αξιολόγηση αποτελεσμάτων”