Media

"Προσθέτουμε υπεραξία στο περιεχόμενο. Ενισχύουμε τη διείσδυση των ΜΜΕ στα κοινά - στόχους"

Όλα τα σύγχρονα μέσα πληροφόρησης και ενημέρω­σης, που απευθύνονται στα πλατιά στρώματα του λαού και αφορούν θέματα πολιτικά, κοινωνικά, πολιτιστικά, επι­στη­μονικά, ονομάζονται μαζικά μέσα ενημέρωσης και αποτελούν στις μέρες μας τις αποκλειστικές σχεδόν πηγές ενημέρωσης για τα τεκταινόμενα στον κόσμο.

Τα ΜΜΕ,  όπως ο τύπος (εφημερίδες, περιοδικά, βιβλία), το ραδιόφωνο, η τηλεόραση, με τη δυνατότητα συνδυ­α­σμού ήχου και εικόνας, εξασφαλίζουν “την τεχνολογική γεφύ­ρωση της πληροφορίας με την κατανόηση” και  ασκούν καταλυτική επίδραση σε όλα τα επίπεδα ζωής μιας κοινωνίας. Ανάλογα με την ποιότητα της ενημέρωσης, τον τρόπο λειτουργίας τους και το κοινό προς το οποίο απευθύνονται, εξαρτάται το πόσο και πώς επηρεάζουν (αρνητικά ή θετικά).

Η Palmos Analysis, τηρώντας πιστά τις αρχές της δεοντολογίας και ηθικής και χρησι­μο­ποιώντας τα κατάλληλα κάθε φορά εργαλεία,  προσφέρει “βήμα” στον κάθε εν δυ­νά­μει πελάτη της, να αναπτυχθεί, να δημιουργήσει στέρεες βάσεις επικοινωνίας με το κοι­νό-στόχο που απευθύνεται, δημιουργώντας νέες καινοτόμες ιδέες και διαμορφώ­νο­ντας μια ολοκληρωμένη αντίληψη  και  εικόνα για στοχευμένα θέματα που αποτελούν αντικείμενο διερεύνησης.

Δημοσκοπήσεις – Έρευνα αγοράς

Τα στελέχη μας, σε στενή συνεργασία με έμπειρους επιστημονικούς συνεργάτες διαφόρων ειδικοτήτων, παρέχουν προσαρμοσμένες υπηρεσίες έρευνας αγοράς και δημοσκοπήσεων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κάθε πελάτη και κάθε έργου.

ΜΑΘΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΠΟΥ ΚΑΝΟΥΜΕ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

Συμβουλευτική

Οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν καθοδήγηση και συμβουλές για την έναρξη μιας μικρής επιχείρησης, δημιουργία σχεδίων μάρκετινγκ και επιχειρηματικών σχεδίων, ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης επιχειρήσεων και ανταγωνισμού, ανάλυση SWOT και εκπόνηση μελετών βιωσιμότητας και ανάπτυξης.

ΜΑΘΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΜΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η Pfizer Hellas εμπιστεύεται σταθερά το “PrimoQ” προκειμένου να διεξάγει έρευνες σε επαγγελματίες υγείας. Οι έρευνες διεξάγονται πολλές φορές κάθε χρόνο και με διάφορες μεθόδους δειγματοληψίας και η εις βάθος ανάλυση που πραγματοποιεί το “PrimoQ” αποκαλύπτει τάσεις που δεν είναι εύκολα ορατές. Επιπρόσθετα, το “PrimoQ” χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση σεμιναρίων που διεξάγει η Pfizer Hellas.

pfizer-hellas1

Digital

Η Palmos Analysis διαθέτει πολυετή εμπειρία στην κατασκευή και συντήρηση Ιστοσελίδων και web εφαρμογών. Η εξειδικευμένη ομάδα των συνεργατών της μπορεί να καλύψει οποιαδήποτε διαδικτυακή σας ανάγκη, όπως κατασκευή Ιστοσελίδων, σχεδιασμό και κατασκευή Web Εφαρμογών, κατασκευή Eshop (Ηλεκτρονικό Κατάστημα).

ΜΑΘΕΤΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΥΜΕ

Επικοινωνία

Ο Σχεδιασμός μιας επικοινωνιακής στρατηγικής είναι μια διαδικασία που ούτε εύκολη, ούτε αυτο­νό­ητη είναι. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να τεθούν πρωτίστως τα βασικά συστατικά που πρέπει να διαθέτει ένα ολοκληρωμένο “μίγμα” πο­λιτικής επικοινωνίας & δημοσίων σχέσεων (PR), προ­σαρ­μο­σμένο πάντα στις ιδιαίτερες ανάγκες και χαρακτηριστικά πολιτικών προσώπων, τοπικών αρχόντων, επιχειρηματικών μονάδων, φορέων και οργανισμών, ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.

ΜΑΘΕΤΕ ΤΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Με το “PrimoQ” μπορείτε να δημιουργήσετε, να συμπληρώσετε και να επεξεργαστείτε ερωτηματολόγια κάθε είδους και μορφής.

Αποτελεί ένα εύχρηστο, σύγχρονο και αποτελεσματικό εργαλείο για κάθε οργανισμό που επιθυμεί την άντληση πληροφοριών και την καταγραφή των τάσεων μεταξύ, τόσο των εσωτερικών πελατών, όσο και των εξωτερικών πελατών

TV

10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

Εκλογική βραδιά

TV100

Ενδιαφέρεστε για τη δουλειά μας;

Οι πελάτες μας


Πανελλαδική πολιτική έρευνα: TVXS.GR ΜΑΡΤΙΟΣ 2017

Η Palmos Analysis διενήργησε πανελλαδική πολιτική έρευνα για λογαριασμό του TVXS.GR. Η έρευνα διενεργήθηκε με τηλεφωνικές συνεντεύξεις το χρονικό διάστημα 23-30 Μαρτίου 2017. Η έρευνα περιλαμβάνει στοιχεία σχετικά με τις απόψεις των πολιτών για τη διαπραγμάτευση, τη σχέση Ελλάδας – Ευρώπης, τη σχέση Κράτους – Εκκλησίας, το κλείσιμο ΜΜΕ, καθώς και πρόθεση ψήφου, συσπειρώσεις και μετακινήσεις ψηφοφόρων και εκτίμηση της εκλογικής επιρροής των κομμάτων.

Ενδιαφέρεστε για τη δουλειά μας;

Καταναλωτικά αγαθά

“Ποιοτικές και Ποσοτικές κλαδικές έρευνες – μελέτες”

Κομματικοί Οργανισμοί –
Πολιτικά πρόσωπα

“Ανάλυση – Χάραξη Στρατηγικής – Αποτελέσματα”