Τι είναι το "PrimoQ";

Το "PrimoQ" είναι μία ολοκληρωμένη web εφαρμογή έρευνας αγοράς της Palmos Analysis. Υποστηρίζει το σχεδιασμό, συμπλήρωση ερωτηματολογίων, καθώς και εξαγωγή αποτελεσμάτων.

Πώς μπορώ να μάθω τις απόψεις των μελών μου για κάποιο θέμα;

Βήμα 1_Σχεδιάζετε το ερωτηματολόγιο

Βήμα 2_Εισάγετε τα email των μελών σας

Βήμα 3_Στέλνετε τυποποιημένο ενημερωτικό email σε κάθε μέλος με οδηγίες συμπλήρωσης

Βήμα 4_Το κάθε μέλος (με προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης) συμπληρώνει και επιστρέφει το ερωτηματολόγιο

Βήμα 5_Επαναλαμβάνετε το Βήμα 3 μέχρι να συμπληρωθεί το επιθυμητό δείγμα

Βήμα 6_Κλείνετε την έρευνα και αποστέλλετε τυποποιημένο ευχαριστήριο email σε κάθε μέλος σας που απάντησε
Βήμα 7_Βλέπετε τα αποτελέσματα, στατιστικώς επεξεργασμένα

Υπάρχουν περιορισμοί;

Δεν υπάρχουν περιορισμοί όσον αφορά: πλήθος ερωτηματολογίων, πλήθος ερωτήσεων ανά ερωτηματολόγιο, πλήθος ερωτώμενων, πλήθος απαντήσεων και πλήθος ενημερωτικών email.

Είναι ασφαλή τα δεδομένα μου;

Η Palmos Analysis αντιμετωπίζει με κάθε σοβαρότητα και υπευθυνότητα το θέμα των προσωπικών σας δεδομένων τηρώντας τους κανόνες δεοντολογίας της ESOMAR, της οποίας είναι μέλος. Δεσμεύεται για την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων και δεν πρόκειται ποτέ να τα παραχωρήσει , χωρίς την άδειά σας και για κανένα σκοπό, σε τρίτους.