Αθήνα: 2111 069 362 Θεσσαλονίκη: 2310 555 545
Follow us:

Ανατολικό Φροντιστήριο

Το Ανατολικό Φροντιστήριο, επιμένοντας στη χρήση πρωτοποριακών υπηρεσιών, χρησιμοποιεί το PrimoQ στο τέλος της κάθε σχολικής χρονιάς «τρέχοντας» μία έρευνα πεδίου σε μαθητές και γονείς προκειμένου να βγάλει χρήσιμα συμπεράσματα για τη χρονιά που πέρασε. Ο κύριος κορμός των ερωτήσεων παραμένει αμετάβλητος χρόνο με το χρόνο προκειμένου να προκύψουν χρονοσειρές, ενώ νέες ερωτήσεις προστίθενται και άλλες αφαιρούνται κατά βούληση.

19