Αθήνα: 2111 069 362 Θεσσαλονίκη: 2310 555 545
Follow us:

Δήμος Καλαμαριάς

Ο Δήμος Καλαμαριάς, ο ένατος μεγαλύτερος Δήμος της χώρας σε εκτιμώμενο πληθυσμό με πάνω από 120.000 κατοίκους (87.000 σύμφωνα με την απογραφή της ΕΣΥΕ του 2001), περί τα 400 άτομα σε μόνιμη βάση στις διάφορες υπηρεσίες του, ενώ πάνω από 200 άτομα απασχολούνται στις υπηρεσίες του Δήμου και τις Δημοτικές Επιχειρήσεις με συμβάσεις ορισμένου χρόνου.

Ένας τόσο πολύπλοκος και μεγάλος οργανισμός έχει ανάγκη από σύγχρονα και ευέλικτα εργαλεία εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης των υπηρεσιών του και καταγραφής των απόψεων και των τάσεων μεταξύ των κατοίκων για την ποιότητα και την προοπτική των παρεχόμενων υπηρεσιών. Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμος Καλαμαριάς εγκατέστησε και λειτουργεί από το 2009 την ηλεκτρονική πλατφόρμα PrimoQ για την καταγραφή των απόψεων των κατοίκων και την αξιολόγηση των υπηρεσιών του.

Η εγκατάσταση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας PrimoQ πραγματοποιήθηκε σε δύο φάσεις:

  1. Αρχικά δημιουργήθηκε μια ομάδα κατοίκων (online panel), αντιπροσωπευτική του πληθυσμού, κάτοχοι ηλεκτρονικής διεύθυνσης (email) με τηλεφωνική τυχαία δειγματοληψία την οποία πραγματοποίησε η Palmos Analysis. Συνολικά η συγκεκριμένα ομάδα κατοίκων (online panel) αριθμεί 1.500 άτομα περίπου, οι οποίοι έχουν συναινέσει στην συμμετοχή τους στην παραπάνω ομάδα.
  2. Κάθε φορά που η Διοίκηση και οι Διευθύνσεις του Δήμου Καλαμαριάς επιθυμούν την καταγραφή των απόψεων των κατοίκων για κάποιο ζήτημα (αξιολόγηση υπηρεσιών, σχεδιασμός δράσεων, ιεράρχηση προτεραιοτήτων κτλ), σχεδιάζεται ένα σχετικό ερωτηματολόγιο (ενίοτε με τη συμβουλευτική υποστήριξη της Palmos Analysis), το οποίο διαβιβάζεται ηλεκτρονικά στα μέλη του online panel και, αφού το συμπληρώσουν ηλεκτρονικά, επεξεργάζεται online για την παραγωγή των αποτελεσμάτων. Κι όλα αυτά, εύκολα και γρήγορα, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας PrimoQ !

Μεταξύ των ερευνών που έχουν διενεργηθεί μέσω του PrimoQ από το Δήμο Καλαμαριάς είναι οι εξής:

  • Αξιολόγηση διαδικασίας επιλογής νέου Δημάρχου Δήμου Καλαμαριάς
  • Αξιολόγηση προσβασιμότητας και προσπελασιμότητας υπηρεσιών Δήμου Καλαμαριάς από άτομα με ειδικές ανάγκες
  • Απόψεις για την επιχειρηματικότητα – Αξιολόγηση του γραφείου «Επιχειρείν» του Δήμου Καλαμαριάς
  • Αξιολόγηση εορταστικών εκδηλώσεων Δήμου Καλαμαριάς περιόδου Χριστουγέννων – Πρωτοχρονιάς
  • Αξιολόγηση συστήματος GIS του Δήμου Καλαμαριάς Αξιολόγηση υπηρεσιών Δήμου Καλαμαριάς
15