Αθήνα: 2111 069 362 Θεσσαλονίκη: 2310 555 545
Follow us:

Pfizer Hellas

Η Pfizer Hellas εμπιστεύεται σταθερά το PrimoQ προκειμένου να διεξάγει έρευνες σε επαγγελματίες υγείας. Οι έρευνες διεξάγονται πολλές φορές κάθε χρόνο και με διάφορες μεθόδους δειγματοληψίας και η εις βάθος ανάλυση που πραγματοποιεί το PrimoQ αποκαλύπτει τάσεις που δεν είναι εύκολα ορατές. Επιπρόσθετα, το PrimoQ χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση σεμιναρίων που διαξάγει η Pfizer Hellas. Οι συμμετέχοντες προμηθεύονται με στοιχεία σύνδεσης και μπορούν έτσι να καταθέτουν τη γνώμη τους, για τη βελτίωση της διοργάνωσης

Ιδιωτικές Επιχειρήσεις