Αθήνα: 2111 069 362 Θεσσαλονίκη: 2310 555 545
Follow us:

Ε.Β.Ε.Θ. _Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης

Δημόσιοι Φορείς

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ) αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα Επιμελητήρια της χώρας και έχει σήμερα 20 χιλιάδες ενεργά μέλη, που με τη δυναμική τους επιχειρηματική παρουσία έχουν εξασφαλίσει για τη Θεσσαλονίκη και την ευρύτερη περιοχή της το 50% των ελληνικών εξαγωγών. Η ιστορία του είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την πορεία του τόπου: την ίδρυση Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, τον εκσυγχρονισμό Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης και της Ελευθέρας Ζώνης, την ίδρυση του Χρηματιστηρίου Εμπορευμάτων Θεσσαλονίκης, τη λειτουργία μέσης Εμπορικής Σχολής, την ίδρυση της Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Θεσσαλονίκης (σήμερα Πανεπιστήμιο Μακεδονίας).

Read details