Αθήνα: 2111 069 362 Θεσσαλονίκη: 2310 555 545
Follow us:

Ανατολικό Φροντιστήριο

Ιδιωτικές Επιχειρήσεις

Το Ανατολικό Φροντιστήριο, επιμένοντας στη χρήση πρωτοποριακών υπηρεσιών, χρησιμοποιεί το PrimoQ στο τέλος της κάθε σχολικής χρονιάς «τρέχοντας» μία έρευνα πεδίου σε μαθητές και γονείς προκειμένου να βγάλει χρήσιμα συμπεράσματα για τη χρονιά που πέρασε. Ο κύριος κορμός των ερωτήσεων παραμένει αμετάβλητος χρόνο με το χρόνο προκειμένου να προκύψουν χρονοσειρές, ενώ νέες ερωτήσεις προστίθενται και άλλες αφαιρούνται κατά βούληση.

Read details

Pfizer Hellas

Ιδιωτικές Επιχειρήσεις

Η Pfizer Hellas εμπιστεύεται σταθερά το PrimoQ προκειμένου να διεξάγει έρευνες σε επαγγελματίες υγείας. Οι έρευνες διεξάγονται πολλές φορές κάθε χρόνο και με διάφορες μεθόδους δειγματοληψίας και η εις βάθος ανάλυση που πραγματοποιεί το PrimoQ αποκαλύπτει τάσεις που δεν είναι εύκολα ορατές. Επιπρόσθετα, το PrimoQ χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση σεμιναρίων που διαξάγει η Pfizer Hellas. Οι συμμετέχοντες προμηθεύονται με στοιχεία σύνδεσης και μπορούν έτσι να καταθέτουν τη γνώμη τους, για τη βελτίωση της διοργάνωσης

Read details