Δημιουργία ερωτηματολογίων

ΠΛΗΡΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ

Σχεδιάζετε τα ερωτηματολόγιά σας μέσα από ένα φιλικό και εύχρηστο περιβάλλον το οποίο σας προσφέρει πολλαπλές δυνατότητες και μηδενικούς περιορισμούς σχετικά με το πλήθος των ερωτήσεων.

Συμπλήρωση ερωτηματολογίων

ΕΥΧΡΗΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ

Ενημερώνετε τους αποδέκτες με ένα e-mail, για συμπλήρωση του ερωτηματολογίου μέσω H/Y, tablet ή smartphone.

Εξαγωγή στατιστικών στοιχείων

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

Κατά τη διάρκεια συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου ή μετά το πέρας αυτής, μπορείτε να πραγματοποιείτε μία ολοκληρωμένη στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων και να εξάγετε χρήσιμα συμπεράσματα.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Δεν απαιτείται καμία διαδικασία εγκατάστασης και ενημέρωσης του λογισμικού.
Οι αναβαθμίσεις του λογισμικού είναι άμεσα διαθέσιμες σε όλους τους συνδρομητές του, χωρίς επιπλέον κόστος.

ΕΥΚΟΛΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Δεν απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις υπολογιστών για τη δημιουργία ερωτηματολογίων, τη συμπλήρωσή τους και την προβολή των στατιστικών αποτελεσμάτων.

9 ΤΥΠΟΙ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ

Το "PrimoQ" καλύπτει κάθε σας ανάγκη με 9 τύπους ερωτήσεων, όπως:
κλίμακας, απλής και πολλαπλής επιλογής, ημερομηνίας και ώρας, αριθμητικές, κατάταξης, διαμοιρασμού και ανοιχτού τύπου.

ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Οι ερωτήσεις δεν είναι υποχρεωτικό να περιέχουν μόνο κείμενο. Μπορούν να εμπλουτίζονται με βίντεο, εικόνες και ηχητικά αποσπάσματα.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΘΕ ΕΡΩΤΗΣΗΣ

Το "PrimoQ" υποστηρίζει σενάρια, σύμφωνα με τα οποία κάποιες ερωτήσεις, εμφανίζονται ή όχι, βάσει των απαντήσεων που έδωσε ο ερωτώμενος σε προηγούμενες ερωτήσεις.

ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΩΝ

Κάθε ερωτηματολόγιο ξεκινά με μήνυμα υποδοχής/καλωσορίσματος του ερωτώμενου και ολοκληρώνεται με αντίστοιχο μήνυμα ευχαριστιών.

ΚΑΝΕΤΕ ΤΟΥΣ ΕΡΩΤΩΜΕΝΟΥΣ ΝΑ ΑΙΣΘΑΝΟΝΤΑΙ ΠΙΟ ΟΙΚΕΙΑ

Στο "PrimoQ" μπορείτε να ορίζετε την εικόνα του παρασκηνίου στη σελίδα συμπλήρωσης των ερευνών. Η εικόνα αυτή επαναλαμβάνεται, γεμίζοντας την οθόνη κατά μήκος και ύψος. Εναλλακτικά, μπορείτε να ορίζετε χρώμα φόντου.

ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

Η προβολή στατιστικών δεν περιορίζεται μόνο στην κατανομή συχνοτήτων.
Υπάρχουν κι΄ άλλες δυνατότητες, όπως ερωτήσεις πολλαπλής στάθμισης,
δημιουργία cross tables και φιλτράρισμα απαντήσεων.