Δημοσκοπήσεις – Έρευνα αγοράς

"Ό,τι δε μετριέται, δε βελτιώνεται"

Τα στελέχη μας, σε στενή συνεργασία με έμπειρους επιστημονικούς συνεργάτες διαφόρων ειδικοτήτων, παρέχουν προσαρμοσμένες υπηρεσίες έρευνας αγοράς και δημοσκοπήσεων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κάθε πελάτη και κάθε έργου.

Ποσοτική Έρευνα (quantitative research)

Θεωρούμε τη διαδικασία συλλογής δεδομένων “Πεδίου” ιδιαίτερα κρίσιμη και καθοριστική για την ορθή αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης και τη δημιουργία εύστοχων σεναρίων για το μέλλον. Για το λόγο αυτό, εξασφαλίζουμε την ποιότητα των δεδομένων που συλλέγονται, ακολουθώντας αυστηρά τις διαδικασίες και τα πρότυπα ελέγχου.

Call Center

Η Palmos Analysis διαθέτει ιδιόκτητο Call Center με σύγχρονο εξοπλισμό, δυναμικότητας 20 θέσεων. Έχει αναπτύξει in-house σύστημα CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing), με την ονομασία ``PrimoQ``, το οποίο παρέχει δυνατότητες on line παρακολούθησης της δειγματοληψίας, τόσο εκ μέρους μας, όσο και εκ μέρους του πελάτη, εφόσον το επιθυμεί

Research Panel

Η Palmos Analysis έχει δημιουργήσει αποκλειστικό on line panel ερωτώμενων (Research Panel) με χιλιάδες μέλη από όλη την Ελλάδα και κάθε δημογραφικής ομάδας του πληθυσμού, προκειμένου να διενεργεί on line έρευνες αγοράς και δημοσκοπήσεις. Το λογισμικό που χρησιμοποιείται είναι μια ειδική έκδοση του ``PrimoQ``, το ``PrimoQ+``

Face-to-face

Με τη βοήθεια ειδικής έκδοσης του ``PrimoQ``, οι ερευνητές της Palmos Analysis είναι σε θέση να διενεργούν προσωπικές συνεντεύξεις με σύστημα CAPI (Computer Assisted Personal Interviewing).
Το σύστημα αυτό επιτρέπει τον on line έλεγχο των δεδομένων που συλλέγονται και την ανάλυση των αποτελεσμάτων σε χρόνο ρεκόρ

Ποιοτική Έρευνα (qualitative research)

Η ποιοτική έρευνα αποτελεί την αιχμή του δόρατος για το σύγχρονο management και τη διαδικασία λήψης οποιασδήποτε απόφασης. Αποτελεί το μέσο για να ξεκλειδώνουμε τις σκέψεις και τα πιστεύω των καταναλωτών και των πολιτών για κάθε θέμα, όπως π.χ. από το γιατί αγοράζουν και τι είναι αυτό που τους παρακινεί να επιλέξουν το Α΄ από το Β΄ προϊόν/υπηρεσία, μέχρι το γιατί ο Α’ πολιτικός είναι καλύτερος από τον Β’.

Ομάδες εστίασης (focus groups)

Πρόκειται για Ομαδικές συζητήσεις με αντιπροσωπευτικές ομάδες ατόμων, κάθε κοινωνικής τάξης και δραστηριότητας, προκειμένου να καταγράφονται  όλες οι απόψεις για διάφορα ζητήματα που αφορούν καταναλωτικά αγαθά, υπηρεσίες και κάθε τι που χρήζει ποιοτικής διερεύνησης.  Οι συζητήσεις διεξάγονται σε ειδικά διαμορφωμένες αίθουσες της Palmos Analysis, βάσει ειδικού Οδηγού συζήτησης και υπό την καθοδήγηση εξειδικευμένων  συντονιστών (moderators), μαγνητοφωνούνται ή βιντεοσκοπούνται στο σύνολό τους και τα αποτελέσματα παραδίδονται στον πελάτη μετά από ειδική επεξεργασία (transcript) και ανάλυση. Διεξάγονται και on line focus groups, ανάλογα με τις ανάγκες που εξυπηρετούν.

“Σε βάθος” συνεντεύξεις (in depth interviews)

Εξειδικευμένοι ερευνητές της Palmos Analysis διενεργούν συνεντεύξεις μεγάλης διάρκειας με συγκεκριμένους εκπροσώπους του πληθυσμού, με σκοπό να εντοπίζουν “κρυμμένες” σκέψεις και να έχουν λεπτομερείς καταγραφές απόψεων από ανθρώπους που “βαραίνει” η άποψή τους επί συγκεκριμένων θεμάτων, ενώ παίζουν σημαντικό ρόλο στη λήψη αποφάσεων.

Κομματικοί οργανισμοί – Πολιτικά πρόσωπα

“Δημοσκόπηση είναι η έρευνα της κοινής γνώμης που διενεργείται με επιστημονική μεθοδολογία από εξειδικευμένο προσωπικό και σκοπό έχει τη στατιστική καταγραφή της πραγματικότητας αναφορικά με τις απόψεις ή τις προθέσεις των πολιτών γύρω από ζητήματα της πολιτικής επικαιρότητας”.

ΜΑΘΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΠΟΥ ΣΧΕΔΙΑΖΟΥΜΕ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

Media

Όλα τα σύγχρονα μέσα πληροφόρησης και ενημέρω­σης, που απευθύνονται στα πλατιά στρώματα του λαού και αφορούν θέματα πολιτικά, κοινωνικά, πολιτιστικά, επι­στη­μονικά, ονομάζονται μαζικά μέσα ενημέρωσης και αποτελούν στις μέρες μας τις αποκλειστικές σχεδόν πηγές ενημέρωσης για τα τεκταινόμενα στον κόσμο.

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ

Σκοπός της συνδρομητικής έρευνας “OTCs in Greece” είναι, μεταξύ άλλων, η διερεύνηση της καταναλωτικής συμπεριφοράς σε ότι αφορά τα OTCs σκευάσματα, η καταγραφή των δυνατών και αδύνατων σημείων των βασικών ανταγωνιστικών OTCs σκευασμάτων κάθε κατηγορίας, με πλήρη ανάλυση για κάθε δημογραφική ομάδα του πληθυσμού (φύλο, ηλικία, γεωγραφική περιφέρεια, αστικότητα, μορφωτικό επίπεδο, επαγγελματική ομάδα, εισόδημα).

Advertising

Διαθέτουμε σύγχρονα εργαλεία που μειώνουν τα διαφημιστικά κόστη προσφέροντας λύσεις μέσω της on line διαφήμισης που αναπτύσσεται ραγδαία τα τελευταία χρόνια. Ειδικότερα, μέσω των ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης (social media advertising) και των κινητών τηλεφώνων (mobile advertising).

ΜΑΘΕΤΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ >

Καταναλωτικά αγαθά

Η Palmos Analysis, με την τεχνογνωσία και την εμπειρία που διαθέτει, προσφέρει λύσεις που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Έχοντας στη διάθεσή της σύγχρονα/ καινοτόμα ερ­γα­λεία, αναλαμβάνει και ολοκληρώνει, άμεσα και αποτελεσματικά, κάθε ερευνητική α­νά­­γκη που προκύπτει, με το μέγιστο δυνατό όφελος.

ΜΑΘΕΤΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ

Με το “PrimoQ” μπορείτε να δημιουργήσετε, να συμπληρώσετε και να επεξεργαστείτε ερωτηματολόγια κάθε είδους και μορφής.

Αποτελεί ένα εύχρηστο, σύγχρονο και αποτελεσματικό εργαλείο για κάθε οργανισμό που επιθυμεί την άντληση πληροφοριών και την καταγραφή των τάσεων μεταξύ, τόσο των εσωτερικών πελατών, όσο και των εξωτερικών πελατών

TV

Ιανουάριος 2015

Εκλογική βραδιά

TV100

Ενδιαφέρεστε για τη δουλειά μας;

Οι πελάτες μας

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Πανελλαδική πολιτική έρευνα: TVXS.GR ΜΑΡΤΙΟΣ 2017

Η Palmos Analysis διενήργησε πανελλαδική πολιτική έρευνα για λογαριασμό του TVXS.GR. Η έρευνα διενεργήθηκε με τηλεφωνικές συνεντεύξεις το χρονικό διάστημα 23-30 Μαρτίου 2017. Η έρευνα περιλαμβάνει στοιχεία σχετικά με τις απόψεις των πολιτών για τη διαπραγμάτευση, τη σχέση Ελλάδας – Ευρώπης, τη σχέση Κράτους – Εκκλησίας, το κλείσιμο ΜΜΕ, καθώς και πρόθεση ψήφου, συσπειρώσεις και μετακινήσεις ψηφοφόρων και εκτίμηση της εκλογικής επιρροής των κομμάτων.

Ενδιαφέρεστε για τη δουλειά μας;

Διαδικτυακές εφαρμογές

“Εφαρμογές διαδικτυακού λογισμικού για κάθε ανάγκη, για κάθε χρήση, για όλους”

Συμβουλευτική

“Συμβουλευτική και Στρατηγική βασισμένη σε μετρήσιμους στόχους και αποτελέσματα”